Jobba med BNIPressNätverkstipsBöcker & materialVanliga frågor

 

 


De inledande frågorna ger dig grundläggande information om BNI och lite längre ner hittar du mer detaljerade frågor för dig som redan har ganska bra koll på vad BNI är och hur det fungerar. 

Vad är BNI?
BNI står för Business Network International och vi vill förbättra sättet världen gör affärer. Vi gör det enligt principen Givers Gain - den som ger, får tillbaka. Genom att bygga starka nätverksteam kan de som går med i BNI få affärer, långsiktiga relationer och personlig utveckling. BNI står för ett välbeprövat och strukturerat koncept som skapar goda förutsättningar för kostnadseffektiv säljtid och utveckling för våra affärspartners. Konceptet baseras på referensmarknadsföring. Referensmarknadsföring handlar om att marknadsföra och sälja tjänster och produkter genom personliga rekommendationer - något som är långt ifrån ett nytt fenomen, men en framgångsrik strategi och navet i vår modell. 

Vem är det till för?  
BNI är till för dig som på sikt vill göra fler affärer och utvecklas tillsammans med andra och s
pannet är stort med allt från egenföretagare till stora bolag och organisationer. Det viktigaste är att du som söker in är med helhjärtat och vill engagera dig, bidra och få fler affärer.


Hur fungerar det?
Konceptet baseras på referensmarknadsföring. Referensmarknadsföring handlar om att marknadsföra och sälja tjänster och produkter genom personliga rekommendationer - något som är långt ifrån ett nytt fenomen, men en framgångsrik strategi och navet i vår modell. 
Du går med i ett team och lär känna dina teamkollegor, målet är att ni lär känna varandra såpass mycket att ni rekommenderar varandra vidare till önskade kunder. På veckomötet berättar ni vad ni behöver hjälp med och vad ni gjort för varandra under veckan. Gå gärna på ett möte och testa, det är bästa sättet att få grepp om upplägget…


Kan vem som helst gå med?
I princip ja. I BNI finns alla typer av branscher och storlekar på organisationer, företag och bolag. Det viktigaste är att du som söker in är med helhjärtat.


Hur går jag med?
Du söker in till ett team. Sen har teamet som uppgift att ta referenser på dig och försäkra sig om att du är seriös, professionell och kompetent inom ditt expertområde. Teamet fattar sen beslut baserat på om det finns en ledig plats.


Hur ofta träffas teamet?
Teamen träffas en gång per vecka. Vi har testat andra intervall, men en gång per vecka är det mest framgångsrika. Förtroende kräver kontinuitet.


Handlar BNI bara om själva veckomötet?
Nej, mötet är en del av helheten. Vi träffas även på enskilda möten teamkollegor emellan och vi fixar även referenser till varandra mellan mötena. Själva mötet är bland annat till för att ge varandra energi, uppdatera alla i teamet på vilka kunder vi söker just nu samt få veta hur mycket affärer vi genererat till varandra. 


Kan jag inte affärsnätverka själv, utan BNI?
Jo, det kan du, men för många underlättar det att kunna göra det efter ett arbetssätt, lite som att köpa ett gymkort och få tillgång till träningspass, instruktörer och en personlig tränare. I BNI får du hjälp och träning i tekniker som vi använt i Sverige i över 15 år och som vi vet fungerar.

Själva BNI-mötet är strukturerat på ett sätt som gör att alla får komma till tals och berätta vad just du är bra på och vad du behöver hjälp med (oftast handlar hjälpen om kunder du söker). Och detta genererar affärer. Gå gärna på ett möte och testa, det är bästa sättet att få grepp om upplägget.


Hur länge behöver jag vara med i BNI, innan det börjar ge resultat?
Ju mer du lär känna kollegorna i teamet, desto lättare blir det för dig och alla andra att dela med sig av sina kontakter. Vi har affärspartners som varit med i tio år, andra stannar kortare. Det är viktigt att ge det tid, för det kan ta tid att lära känna varandra tillräckligt mycket för att vara trygg att dela med dig av dina kontakter. Du vill ju känna en person innan du rekommenderar den till någon och förtroende kräver tid.


Är tanken att jag gör affärer med de som är med i teamet?
Att göra affärer direkt med kollegorna i teamet är förstås helt ok, men det är en bonus. Kraften i väl fungerande affärsnätverk är att man tar del av varandras respektive nätverk och blir varandras ambassadörer. De som är med i själva teamet är bara toppen av isberget. De i sin tur har egna nätverk av kunder, leverantörer, familj och släkt, samarbetspartners, gamla kollegor etc. som de kan rekommendera dig till. 


Hur mycket affärer får de som är med i BNI? 
Totalt omsatte BNIs team i Sverige över 1 miljard kronor 2016. Vi är noga med att mäta resultat för att man lättare ska förstå vilken genomslagskraft BNI har för den som använder det på rätt sätt. Vi har ca 2 500 affärspartners inom BNI i Sverige och de omsätter 400 000 kronor per år i genomsnitt, men det är stor variation mellan branscher.


Vad kostar det?
Årsavgiften är 8 600 kr och första året betalar man även en registreringsavgift 1300 kr (den inkluderar dokumentation och arbetsmaterial). Och om du använder BNI på rätt sätt kan det på sikt vara den enda säljkanal du behöver. Gå gärna på ett möte och testa, det är bästa sättet att få grepp om upplägget.För dig som är nyfiken på mer:

Vad är en referens?
Om du på ett möte säger ”jag söker Lisa Larsson på Bolag Y” och jag känner Lisa, då tar jag kontakt med henne efter mötet. Jag förklarar vad du gör och säljer in dig till Lisa. Sen frågar jag henne om det är ok att du kontaktar henne. Om Lisa svarar ja, då kontaktar jag dig och säger att jag pratat med Lisa, vad jag berättade om dig och att hon förväntar sig att du ska ringa. Sen är det upp till dig att ta vid och ringa Lisa. Man kan tänka att ett tips är mellan två personer och en referens är mellan tre personer.


Själva BNI-mötet har en speciell agenda, varför är det så?
BNI-möten har en förutbestämd agenda och den är alltid densamma. Agendan har utvecklats under många år och vi vet att även om den kan upplevas som strikt ibland så fyller den sitt syfte, den ger oss möjlighet att skapa fler affärer. Följer man agendan så vet man att mötet blir kvalitetssäkrat och att alla kommer till tals.


Varför är det viktigt med hög närvaro på veckomötet?
För att bygga förtroende krävs tid och för att vi snabbt ska lära känna varandra är det viktigt att vi ses. I teamen bygger vi personliga relationer och det underlättar om närvaron är hög. Du visar också teamet att du är en person att lita på och att du är dedikerad till de uppgifter du tar dig an.


Kan två personer från samma bransch vara med?
Nja. Vi har många team med personer från samma bransch men olika expertområden inom branschen. Om branschen exempelvis är reklambranschen så är copy, art director och fotograf expertområden. Närliggande branscher och expertområden ger ofta varandra mycket affärer och i ditt team representerar du din personliga expertis. I slutändan är det teamet som fattar beslut om vilka som får gå med.


Varför kallas de som är med i BNI för affärspartners?
Vi har letat med ljus och lykta efter ett bra ord. När man är medlem i något kan man vara helt passiv, ex en idrottsförening. Vi vill visa på att när du är med i BNI är du aktiv, du bidrar och du får tillbaka. Därför tycker vi att affärspartner är ett bättre ordval.


Vem har bestämt BNIs riktlinjer och policys?
De är skapade av BNIare för BNIare, genom en internationell grupp av teamkollegor/affärspartners som tillsammans arbetar med våra riktlinjer och policys. Det är ett ständigt pågående arbete och om du är intresserad av att vara med i gruppen och påverka, kontakta oss.  


Sökningen – vad innebär den och varför är det så viktigt att den är specificerad?
Under varje BNI-möte får alla i våra team göra en sökning. Det innebär helt enkelt att du säger vem du söker, vilken titel hen har och på vilket företag den personen jobbar. Ex ”jag söker Lisa Larsson, VD på Bolaget Y”. Då vet alla i teamet exakt vem du söker och på vilket bolag. Att vara specifik gör att dina teamkollegor kan associera lättare. Säger du att du söker alla små och medelstora bolag är det svårare att veta hur de ska hjälpa dig. 


Varför får inte gäster göra sökningar? 
När du kommer som gäst till BNI är du ny för alla i teamet och tvärtom. BNI handlar om personliga relationer och att bygga förtroende för varandra och 
sen dela med sig av sina kontakter. 


Har du någon fråga som du inte fått svar på, ta kontakt med oss eller testa att gå på ett möte. Det bästa sättet att få koll på hur BNI fungerar är att uppleva det på plats… 

Vill du veta mer?

 

 

       


BNI Sverige, Vädursgatan 5, Göteborg, Sverige
info@bni.nu